بررسی امکان استفاده از منابع درآمدی پایدار برای ارائه خدمات حمل ونقل جاده ای

رده بندی دیویی: 388/340955
شابک: 978-600-113-228-5
رده بندی کنگره: HE5689/2
شماره کتابشناسی ملی: 5944949
شناسه ملی سند علمی: R-1136269
تاریخ درج در سایت: 13 دی 1399
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 58
زبان: فارسی
مشاهده: 1,647

فایل این کتاب در 58 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

 قسمت عمده جابجایی بار و مسافر (بیش از ۸۰ درصد) توسط جاده صورت می گیرد.

از جمله مسائل پیش رو در خصوص این شبکه، بحث نگهداری آن به منظور حفظ و ارتقا سطح سرویس دهی و همچنین افزایش ایمنی است. در عین حال بررسی وضعیت موجود راه های کشور نشان دهنده شرایط نامطلوب کمی و کیفی است.

از یک سو توسعه راه های جدید با کمبود منابع مواجه است و از سوی دیگر راه های موجود نیز از کیفیت مناسب برخوردار نبوده و نگهداری آنها بخش قابل ملاحظه ای از منابع را به خود جلب می کند.

همچنین بودجه اختصاصی راهداری با توجه به گسترش روزافزون این زیرساخت ها جوابگو نبوده است. بنابراین در این پروژه ما به دنبال آن هستیم که منابع درآمد پایداری را برای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای معرفی کنیم.

برای همین منظور در این پروژه پس از ارائه مقدمه و کلیات تحقیق در فصل اول، در فصل دوم ابتدا هزینه ها و درآمدهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بررسی شده و سپس بسترهای قانونی درآمدهای سازمان راهداری بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

در فصل سوم نیز به بررسی تجربیات سایر کشورها در حوزه مالیات جاده ای پرداخته شده و سپس با بهره گیری از کشورهای مورد بررسی، سایر منابع درآمدی جدید در حوزه حمل و نقل جاده ای شناسایی شده است.

در قسمت شناسایی سایر منابع در آمدی جدید، به مالیات و عوارض بر وسایل نقلیه و مالیات و عوارض بر سوخت اشاره شده است. در ادامه درآمدهای حاصل از مالیات بر سوخت برای بخش حمل و نقل محاسبه شده است.

پیش نیازهای لازم قانونی اجرایی برای هریک از منابع درآمدی در فصل چهارم بررسی شده است.در واقع در این فصل ما به دنبال پاسخ این سوال هستیم که در صورتی که این مالیات بر سوخت اعمال شود، این مالیات چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ و در نهایت در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات و متدولوژی تحقیق

۱ - ۱ بیان مسئله

۲ - ۱ اهداف تحقیق

۳ - ۱ سوالات تحقیق

۴ - ۱ تشریح و تبیین روش تحقیق

فصل دوم: بررسی وضعیت موجود (بررسی عملکرد درآمدی و هزینه ای و بسترهای قانونی)

۱ - ۲ مقدمه

۲ - ۲ بررسی وضعیت موجود درآمدها و هزینه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

۳ - ۲ بررسی بسترهای قانونی درآمدهای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

۱ - ۳ - ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی

۲ - ۳ - ۲ عوارض جابجایی کالا

۳ - ۳ - ۲ قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

۳ - ۲ - عوارض آزادراه ها

۵ - ۳ - ۲ سایر خدمات حمل و نقل فصل سوم: شناسایی منابع درآمدی جدید در حوزه حمل ونقل جاده ای

۱ - ۳ مقدمه

۲ - ۳ بررسی تجربیات سایر کشورها در حوزه مالیات جاده ای

۱ - ۲ - ۳ ژاپن

۲ - ۲ - ۳ آمریکا

۳ - ۲ - ۳ هندوستان

۴ - ۲ - ۳ چین

۰ - ۲ - ۳ آلمان

۳ - ۳ شناسایی منابع درآمدی جدید در حوزه حمل و نقل جاده ای

۱ - ۳ - ۳ مالیات و عوارض بر وسایل نقلیه


۲ - ۳ - ۳ مالیات و عوارض بر سوخت و محاسبه درآمدهای حاصل از مالیات بر سوخت

فصل چهارم: بررسی پیش نیازهای لازم قانونی و اجرایی برای هریک از منابع درآمدی کا مقدمه

۲ - ۴ بررسی پیش نیازهای لازم قانونی و اجرایی برای هریک از منابع درآمدی

۱ - ۲ - ۴ اثرات وضع مالیات بر سوخت به نفع حمل و نقل

نمایش کامل متن