دستورالعمل شناساییهای ژئوتکنیکی در آبهای ساحلی ایران

رده بندی دیویی: 627/98
شابک: 978-600-113-215-5
رده بندی کنگره: TC1665
شماره کتابشناسی ملی: 5689747
شناسه ملی سند علمی: R-1136002
تاریخ درج در سایت: 12 دی 1399
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 176
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: مهندسی سازه
مشاهده: 2,071

فایل این کتاب در 176 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

پیش گفتار کتاب

کشور ایران با توجه به قرارگیری در مجاورت خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران و دارا بودن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، یک کشور دریایی محسوب می شود. بهره برداری از این مرزهای آبی وسیع به منظور رشد و شکوفایی اقتصاد و اشتغال کشور نیازمند توسعه صنایع دریایی می باشد. توسعه فعالیت های صنعتی در سواحل و بنادر دریاها اعم از ساخت سازه های بندری، خطوط لوله، احیاء زمین و همچنین کارهای فراساحلی نظیر احداث سکوهای استخراج منابع زیرزمینی نیاز به انجام عملیات شناسایی و بررسی های زیر سطحی در زیر آب را بیشتر می کند. شناسایی های زیر سطحی به منظور اطلاع از وضعیت ژئوتکنیکی لایه های زمین، پیش نیاز طراحی سازه های دریایی می باشد. این شناسایی ها در پروژه های دریایی نیازمند تجهیزات و برنامه ریزی مناسب است. توسعه روزافزون صنایع دریایی، نیاز بیش از پیش به دستورالعملی منسجم جهت انجام مطالعات ژئوتکنیکی دریایی را موجب شده است. از این رو دستورالعمل حاضر به منظور راهنمایی برای مهندسان حرفه ای در این حوزه آماده و ارایه شده است.

پیشگفتار مجری

ساخت و توسعه سازه های مختلف دریایی مستلزم انجام شناسایی و بررسی های ژئوتکنیکی زیر سطحی در دریا می باشد. هدف از این بررسی ها تعیین مشخصات ژئوتکنیکی مصالح بستر دریا است که لازمه آن نمونه گیری از بستر دریا و انجام آزمایش بر روی آن است. امروزه روش های مختلفی جهت تهیه نمونه های دست نخورده و دست خورده از بستر دریا وجود دارد که با توجه به سختی و حجم زیاد عملیات در این گونه پروژه ها آشنایی با مراحل، روشها و دستگاه های مختلف موجود به منظور انتخاب روش و دستگاه مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است و عدم انتخاب روش مناسب موجب اتلاف هزینه و زمان زیادی خواهد شد. دستورالعمل حاضر به عنوان راهنمایی برای انجام شناسایی های ژئوتکنیکی در پروژه های دریایی در ایران تنظیم شده است.

فهرست مطالب کتاب


فصل اول: کلیات

۱ - ۱ - مفهوم ژئوتکنیک در این دستورالعمل

۲ - ۱ - تعریف شناسایی های ژئوتکنیکی در این دستورالعمل.

3 - 1- اهمیت این دستورالعمل .......

4 - 1 - سازه های مورد نظر در این دستورالعمل ..........

5 - 1 - فصل های این دستورالعمل .............................

6 - 1 - محدوده حقوقی و مسئولیت های این دستورالعمل .........

فصل دوم: برنامه ریزی شناسایی های ژئوتکنیکی در دریا .........

۱ - ۲ - مواردی که باید در برنامه ریزی مورد نظر باشد.................

۲ - ۲ - مرحله بندی شناسایی ها ................................

۳ - ۲- شرح خدمات شناسایی های ژئوتکنیکی ..................

4 - ۲ - تعیین سازمان انجام شناسایی ها و مسئولیت ها ......

۵ - ۲ - برنامه ریزی مطالعات دفتری و کتابخانه ای ...........

۹ - ۲ - برنامه ریزی بازدید میدانی ...............................

۷ - ۲ - استقرار دستگاه حفاری گمانه در دریا ........

۸ - ۲ - تعیین تعداد و فواصل گمانه ها..........................

۹ - ۲ - عمق گمانه .................

۱۰ - ۲ - انتخاب روش نمونه گیری......

۱۱ - ۲ - آزمایش های درجا ....................

۱۲ - ۲ - برنامه ریزی تهیه گزارش ها ......

۱۳ - ۲ - برآورد هزينه .......................

۱۶ - ۲ - سلامت و ایمنی محیط کار

فصل سوم: نمونه گیری ژئوتکنیکی و گمانه زنی در دریا ...........

۱ - ۳- اهمیت انتخاب روش نمونه گیری .........

۲ - ۳- نمونه گیری سطحی در دریا ..............

۳ - ۳ - گمانه زنی در دریا ......................

۳-- نمونه گیری عمیق در دریا .

فصل چهارم: روش های استقرار دستگاه حفاری در دریا .................

1 - 4 - اهمیت استقرار دستگاه حفاری ..............

۲ - 4 - خاکریزی در دریا ................

3 - 4- استقرار روی داربست .................

4-4- استقرار روی جک آپ (سکوی خود بالارو) ....................

5 - 4 - استقرار روی شناور مجهز به مستهلک کننده حرکات قائم .........................

6 - 4- جمع بندی توصیه ها در مورد محدوده کاربرد روش های مختلف استقرار در دریا .............................

فصل پنجم:

کاربرد آزمایش های محلی در دریا .............

۱ - ۵- اهمیت آزمایش های محلی

۲ - ۵ - آزمایش نفوذ استاندارد .............

3 - 5 - آزمایش نفوذ مخروط ....................

۵ - آزمایش فشارسنجی (پر سیو متری) .......

۵ - ۵ - تعیین نفوذ پذیری درجا ..................

6 - 5- شناسایی های ژئوفیزیکی ................

۷ - ۵ - سایر آزمایش ها ...............

فصل ششم: شناسایی خاک های ویژه در مناطق دریایی ایران ........................................................

1 - 6 - خاک های کربناتی .....................

۲ - 6 - خاک های سست لجنی ......

3 - 6- خاکهای حاوی اسکلتهای مرجانی .........

6-4- خاک های روانگرا .........................

پیوست

الف: تجربیات و امکانات شرکت های داخلی شناسایی ژئوتکنیکی در پروژه های دریایی ..

الف -۱- کلیات ......................

الف -۲- مکاتبات و پاسخ های دریافتی ...............

الف -3- جمع بندی اولیه ........................

الف -4- تشریح کامل تر تجربیات و امکانات شرکت های داخلی ....

الف -۵ - تجربیات شرکت های خارجی در ایران ..........................

الف -1- ارزیابی شرکت های داخلی برای شناسایی های ژئوتکنیکی در دریا

نمایش کامل متن