مطالعه و بررسی مدیریت روابط تامین کننده: تاکید بر تامین کنندگان کوچک وغیر قابل جایگزین

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 213

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF05_023

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1399

چکیده مقاله:

با توجه به بخش بسیار بالايى از ايجاد ارزش در تأمین کنندگان خارج از شرکت، به ويژه در مورد شرکت هاى تولیدى، توسعه شرکت به شدت تحت تأثیراين تامین کنندگان است. تولید کنندگان به طور فزاينده اى درگیر مشتريان خود مى شوند. در نتیجه ، مديريت روابط تأمین کننده از طريق خريد مهم است. مهم تر از همه، مديريت تأمین کنندگان "کوچك ، غیر قابل جايگزين" يك چالش است.در اين تحقیق با توجه به اهمیت موضوع ، نوع همكارى با چنین تأمین کنندگانى و همچنین اجراى فعالیت هاى ويژه مديريتى مورد بررسى قرار مى گیرد.همچنین،اثرات روابط نزديك مشترى با توجه به آمادگى براى تغییر مشخص مى شود. يافته ها نشان می دهند که اکثر شرکت ها با تأمین کنندگان "کوچك ، غیر قابل جايگزين" همكارى مى کنند و آنها را از نزديك کنترل نموده تا در صورت انحراف عملكرد،سريعاً مداخله نمايند.نتايج نشان می دهند که در ارتباط با همكارى با تأمین کنندگان ، که با آنها رابطه تنگاتنگى وجود داردکه در صورت اختلافات زياد در قیمت خريد در مقايسه بابازار و در صورت بروز مشكلات عمده کیفیت يا لجستیك در برابر تغییر عرضه کننده ازاين فرايند حمايت نمى شود.

کلیدواژه ها:

روابط مشتری و تامین کننده ، نوآوری ، مشکل لجستیک ، مشکل کیفیت ، مدیریت روابط تامین کننده

نویسندگان

شهناز شجاع فر

دکتری اقتصاد_سازمان تامین اجتماعی