شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بر پیاده سازی و استمرار نظامات مدیریتی (مطالعه موردی: صنایع تولیدی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 320

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF05_003

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1399

چکیده مقاله:

در سال های اخير شناسایی عوامل اصلی اثربخش بر پياده سازی و استمرار نظامات مدیریتی به موضوعی مهم و بحث برانگيز در سطوح جهانی تبدیل شده است. هر سازمان بطور طبيعی تلاش می کند تا در جهت پيشرفت و ارتقای فعاليت های خود در راستای تحقق منافع ذینفعانش گام بردارد، در این رابطه مقوله شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بر پياده سازی و استمرار نظامات مدیریتی به عنوان یكی از موضوعات مهم در مباحث تجاری، رقابتی و استراتژی های توسعه و تكوین محصول و خدمات و بازاریابی آنها مطرح می باشد و سازمان هایی در این خصوص موفق تر عمل می کنند که در این زمينه پيشگام باشند، به همين دليل بكارگيری نظامات مدیریتی به شيوه های اصولی و اثربخش سبب افزایش کيفيت کالاها و محصولات، کاهش هزینه ها و جلب اعتماد مشتریان می شود. در این پژوهش محقق بدنبال بررسی و شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بر پياده سازی و استمرار نظامات مدیریتی می باشيم. در این پژوهش با توجه به نظرات کارشناسان شرکت صنایع توليدی و مطالعه کتابخانه ای تحقيقات پيشين و کتب مرتبط در این زمينه هفت عامل اثربخش بر پياده سازی و استمرار نظامات مدیریتی (شامل هوش سازمانی، فرهنگ سازمانی، تعهد مدیریت ارشد، یادگيری سازمانی نيفه، مدیریت دانش، عملكرد سازمان و بهبود مستمر) شناسایی و انتخاب گردید و توسط پرسشنامه ای در اختيار خبرگان شرکت پارس صنعت و نخبگان دانشگاهی قرار داده شد، پس از بررسی پایایی پرسشنامه ها، جهت بررسی روایی سازه، اعتبار عاملی پرسشنامه (محاسبه بار عاملی شاخص ها)، از نرم افزار Lisrel 8.5 استفاده گردید و نقش این عوامل بر اساس مدل معادلات ساختاری مورد بررسی و تحليل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که این هفت عامل نام برده شده بر یكدیگر تاثير معناداری در جهت پياده سازی و استمرار نظامات مدیریتی دارند

نویسندگان

میثم قره باغی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی دانشگاه ایوان کی

احمد گائینی

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)، تهران ، ایران