CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی لرزه ای دیوارهای حائل مسلح ژئوسینتتیکی برمبنای عملکرد

عنوان مقاله: طراحی لرزه ای دیوارهای حائل مسلح ژئوسینتتیکی برمبنای عملکرد
شناسه (COI) مقاله: CRMCE01_087
منتشر شده در کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

حبیب شاه نظری - استاد دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده عمران
سعید کوزه گران - دکتری ژئوتکنیک- دانشگاه علم و صنعت ایران- مدرس موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
دیوارهای حائل خاک مسلح برای اکثر کاربردهایی که دیوارهای بتن مسلح طرهای و یا وزنی به طور سنتی برای نگهداری خاک بهکار می روند، قابل استفاده بوده و نسبت به آنها معمولا دارای هزینه کمتر و سرعت اجرایی بالاتر و در عین حال رفتاری مناسبترهستند. در این راستا یکی از مهمترین مواردی که مهندسان را با چالش مواجه کرده، استفاده از ضرایب اطمینان بالا در طراحیاست. از آنجا که هر طرح مهندسی علاوه بر اصول فنی بر جنبه اقتصادی نیز تکیه دارد مطالعه در جهت شناخت بهتر رفتار دینامیکیدیوارهای حائل ژئوسینتتیکی بسیار حائز اهمیت است. آیین نامه های قدیمیِ طراحیِ لرزه ایِ سیستم های تسلیحِ ژئوسینتتیکی، مبتنی برتامین توانایی مقاومت در برابر بار لرزهای طرح بوده و اطلاعاتی درباره عملکرد سازه در صورت تجاوز نیروی وارده، بدست نمی دهد.با توجه به اینکه کارایی دیوارهای حائل بعد از زلزله به مقدار زیادی به تغییرشکل های اتفاق افتاده آنها در طی زلزله بستگی دارد،روش های مبتنی بر نیرو اطلاعاتی را در زمینه این تغییرمکان ها به طراح ارائه نخواهد داد به عبارت دیگر در بعضی دیوارها وقوعتغییرشکل های بزرگ ممکن است قابل قبول باشد و برخی دیگر ممکن است در برابر تغییرشکل های بسیار کوچک کارایی خود رااز دست بدهند. به همین دلیل تحلیل های مبتنی بر عملکرد که مقادیر تغییر شکل های دائمی دیوار را تعیین می کند، می تواند شاخصمناسب تری جهت طراحی آنها ارائه دهد. در مطالعه حاضر با توجه به روند روبه رشد استفاده از مسلح کننده های ژئوسینتتیکی درپروژه های عمرانی کشور و به علاوه قرارگیری ایران در منطقه ای با خطرپذیری زیاد زلزله، شناخت رفتار دینامیکی دیوارهای حائلخاک مسلح ژئوسینتتیکی و نیز طراحی آنها بر مبنای عملکرد، جهت طراحی دقیق تر و بهینه تر آنهابراساس به روزترین رویکردهامورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
سیستم های تسلیح ژئوسینتتیکی، دیوار حائل خاک مسلح، طراحی برمبنای عملکرد، بلوک لغزان نیومارک، ژئوتکنیک لرزه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1134708/