استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده صدور انواع مجوز (پروانه بهره برداری و مالكیت) در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 558

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMAO04_017

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1399

چکیده مقاله:

در اين پژوهش بهاي تمام شده صدور انواع مجوز در حوزه حمل و نقل (پروانه بهره برداري و مالكيت در حوزه بار ومسافر) در سال 1398 و با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) محاسبه شده است. روش بهايابي بر مبناي فعاليت بر اين اصل استوار است كه محصولات ، فعاليت ها را مصرف مي كند و فعاليت ها مصرف كننده منابع هستند لذا لازماست جزئيات فرآيند خلق خدمت در محاسبه بهاي تمام شده خدمات مورد توجه قرار گيرد. در اين تحقيق در ابتدا فرآيندهايارائه خدمت، شناسايي شده و در ادامه با تحليل هزينه ها، هزينه مربوط به هر مرحله محاسبه و در پايان بهاي تمام شده هرخدمت (متناسب با فعاليت هاي اختصاص داده شده) استخراج شد. نتايج نشان ميداد در حوزه مسافر شامل؛ صدور پروانهبهره برداري و مالكيت انواع تاكسي (گردشي، بيسيم ، ويژه و...) ، مينيبوس و سرويس مدارس ، بيش از سه برابر تعرفه اخذشده از مراجعان ميباشد. همچنين در حوزه بار با توجه به اينكه بخشي از فرآيندها (تشكيل پرونده متقاضيان پروانه بهرهبرداري و مالكيت در حوزه بار) به بخش خصوصي واگذار شده، بهاي تمام شده صدور مجوزها تقريباً برابر با تعرفه مصوب درآن سال مي باشد لذا لزوم واگذاري قسمتي از مراحل صدور پروانه هاي حوزه مسافر نيز احساس مي شود. در پايان راهكارهاييبراي بهبود وضعيت موجود و پيشنهادات براي محققان آتي ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

بهای تمام شده ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

نویسندگان

منصور دهقانی اشکذری

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علم و هنر یزد گروه مهندسی مالی و مدیریت ریسک

احمد گلزارشهری

دانشجوی دکتری دانشگاه یزد ، نویسنده مسئول و مسئول برنامه ریزی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

محمدرضا نظیر

کارشناس ارشد حسابداری و مسئول امور مالی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

ابوالفضل فلاحتی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه علم وهنر یزد