بررسی عامل متغیر موثر در جوشکاری ضربانی مغناطیسی ورق های آلومینیم-مس

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 314

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES14_128

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1399

چکیده مقاله:

ایجاد اتصال بین فلزات غیر همجنس آلومینیم و مس از چالش های مهم علمی و صنعتی است. جوشکاری ضربانی مغناطیسی، ازجمله روشهای جوشکاری حالت جامد، با سرعت بالای برخورد ناشی از نیروی الکترومغناطیسی منجر به اتصال مکانیکی ومتالورژیکی می شود. در این تحقیق، به منظور بررسی جوشکاری ضربانی مغناطیسی فلزات غیر همجنس آلومینیم-مس از القاگرنوع H دو طرفه استفاده شد. آزمایش ها در ولتاژهای تخلیه ی 14 ، 15 ، 16 و 18 کیلوولت، ظرفیت بانک خازن 60 ، 120 و 180میکروفاراد و فاصله های قبل از برخورد 3 / 0 و 7 / 0 و 1 الی 6 میلی متر انجام شد. سطوح برخورد و فصل مشترک اتصال پس ازجوشکاری ضربانی مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین عامل متغیر موثر جوشکاری ضربانی مغناطیسی عرض مناطقمتاثر از برخورد، تغییر شکل پلاستیک و منطقه ی برخورد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی درشت ساختار سطوح برخوردنشان داد که متغیر فاصلهی قبل از برخورد عامل تعیین کننده در جوشکاری ضربانی مغناطیسی است. نتایج حاصل از بررسیفصل مشترک اتصال با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد، در ولتاژ تخلیه ی ثابت 16 کیلوولت با افزایش فاصله ی قبل ازبرخورد از 3 / 0 به 7 / 0 میلی متر، مورفولوژی فصل مشترک از حالت صاف و هموار به موجی تبدیل میشود که ناشی از افزایشسرعت و شدت برخورد است.

نویسندگان

مرتضی سروری

دکترای شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

امیر عبداله زاده

استاد شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

همام نفاخ موسوی

استادیار شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

حامد پارسائیان

کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه تربیت مدرس