جایگاه و اهمیت آزادی معنوی در اسلام و نقش آن در آزادی اجتماعی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,475

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSL01_326

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1399

چکیده مقاله:

انسان موجودی است دو بعدی و مرکب از قوا و غرایز گوناگون ، هم عقل، فطرت، وجدان اخلاقی و... دارد، و هم ازغرایز شهوت، غضب، حرص وطمع ، جاه طلبی و... برخورداراست، از این رو قابلیت هرنوع شدن وگردیدن را دارد ، هم می تواند ازقید و بند هرچیزی جز دستورات دینی و بندگی خداوند رها وآزاد و مالک امیال نفسانی خویش باشد و هم می تواند علی رغم داشتن آزادی اجتماعی ، بنده واسیر خودش باشد ؛ چون براساس آموزه های نجات بخش اسلام، همان طوری که طاغوت های بیرونی و فرعون های هرزمان ، آزادی را از انسان سلب نموده و او را بنده ی خود قرارمی دهند، طاغوت های درونی از قبیل هواهای نفسانی ، رذایل اخلاقی ، تعصبات ظالمانه، تقلیدهای کورکورانه ، حب مال وجاه وریاست ، و... نیز ، انسان را به بردگی می کشاند و با اسارت روح و روان آدمی ، آزادی حقیقی ومعنوی اورا از او می ستانند. از این رو یکی ازمهمترین اهداف بعثت پیامبران الهی به ارمغان آوردن آزادی معنوی ورهاندن انسانها ازطاغوت های درونی بود؛ تا برای رهای از طاغوت های بیرونی و تأمین آزادی وعدالت اجتماعی ، خود مردم به پاخیزند و»لیقوم الناس باالقسط« تحقق پیداکند. از آنجا که در رسیدن انسان به آزادی معنوی واز این طریق نایل آمدن به قرب الهی وکمالات انسانی ، شناخت عوامل و زمینه های آزادی معنوی و همچنین آسیب شناسی وآشنای باموانع آن ، نقش برجسته دارد ، در این مقاله با تحقیق کتابخانه ای ، به تبیین این مهم پرداخته شده است. همچنین برخی از آثار مثبت و حیات بخش آزادی معنوی نیز ، مورد اشاره قرار گرفته است.

نویسندگان

علی جمعه حیدری

دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان .