تغییرات دانسیته و خواص زیست سنجی چوب زالزالک Crataegus azarolus درجهات مختلف جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل های بازفت)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 499

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFCCONF01_022

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1399

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت جغرافیایی بر دانسیته و خصوصیات زیست سنجی چوب زالزالک صورت گرفته است. با در نظر گرفتن واحدهای کاری همگن، شرایط منطقه و پایه های درختی از جهات مختلف جفرافیایی منطقه مورد مطالعه، نمونه برداری به روش انتخابی انجام شد خواص زیست سنجی الیاف از جمله طول الیاف، قطر الیاف، ضخامت دیواره سلولی و نیز دانسیته اندازه گیری شد. استان های مازندران، گیلان، کرمانشاه، همدان، اراک، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، فارس، کهکلویه و بویر احمد و تهران و در خاورمیانه از عراق و سوریه و لبنان تا آناطولیو ایران و ترکستان پیش میرود و در ایران در نواحی استپی کشور و خصوصا در ارتفاعات زاگرس پراکنده است و از همدان و اراک و کرمانشاهان (کرند و قصر شیرین و باوان پور) و در لرستان (بیشه و اشتران کوه و شهبازان) در و در بختیاری پشم شوران تا استان فارس (کتل پیرزن و کازرون و تل خسرو و سی سخت و کوه ولو بین مرغاب و تخت جمشید انتشار دارد و نیز در نواحی استپی البرز در ارتفاعات دره کرج و زنجان کوهین و همچنین در سیاه بیشه در دره چالوس دیده می شود. نتایج نشان داد که اثر جهت جغرافیایی بر طول الیاف و دانسیته، ضخامت دیواره سلولی و قطرالیاف تاثیر معنی داری ندارند.

کلیدواژه ها:

جهت ، دانسیته و خواص زیست سنجی ، زالزالک ، جنگل

نویسندگان

نورالله نظری قهفرخی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جنگل دانشگاه شهرکرد

محسن بهمنی

استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد

صالح کهیانی

استادیار علوم جنگل دانشگاه شهرکرد