پردازش سیگنال هایEEG با حذف مصنوعات EOG

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

387

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ELEMECHCONF06_036

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1399

چکیده مقاله:

الکتروانسفالوگرافی (EEG) در زمینه ی پزشکی و سیستمهای واسط مغز- کامپیوتر( BCI )کاربرد مهمی دارد. اما انواع مختلفی از نویزها، مشکل اصلی تحلیل سیگنال هایEEG است. با توجه به این که سیگنال های EEG غیر ایستا هستند، باید سیگنال را در فاصله هایی که ایستا باشند پنجرهبندی کرد. همچنین سیگنال های الکتروکالوگرام (EOG) یک نویز اصلی در سیگنال EEG است که میتواند با حرکات چشم تولید شود. این مقاله به مساله نویز EOG در سیگنال EEG پرداخته است که در آن سیگنال مرجع مبتنی بر الگوریتم ICA و سیگنال EOG مبتنی بر تبدیل موجک گسسته تفکیک شده است. در این مقاله، ما با اجتناب از این مصنوعات، توسط الگوریتم های ICA و PCA میتوانیم سیگنال EEG را آزاد کنیم و نقاط منابع کور را تشخیص دهیم. بنابراین، با روش پیشنهادی بهبود در سیستم BNCI که کاربرد آن در زندگی روزمره است، به صورت افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم فراهم میشود.

نویسندگان

فاطمهعبدالهی علی آباد
فاطمه عبدالهی علی آباد

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

اسماباقری
اسما باقری

دانشکده مهندسی ، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران