بررسی الزامات سازگاری سازمان ها برای دوام در دوران کرونا ( با تاکید بر فعالیت های شرکت برق منطقه ای خراسان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,196

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAPCO10_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1399

چکیده مقاله:

شيوع کرونا در جهان تاثيرات چشمگيری را بر ابعاد مختلف زندگی از جمله فردی، اجتماعی، کاری و سازمانی به همراه داشت. در مقاله حاضر، بر تغييرات ناشی از کووید 19 در سازمان ها اشاره شده و تلاش گردیدهاست با تمرکز بر برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت که برای سازگاری سازمان ها با وضعيت موجود ضروری می باشند، نمونه اقدامات پيشگيرانه در شرکت ها از جمله شرکت برق منطقه ای خراسان تشریح گردد. آنگاه نقش مدیران سازمان ها خصوصا در برنامه های بلند مدت بيان گردیده و به تبع آن، ضمن بر شمردن چالش های موجود، برخی راهکارها تدوین شده است که برگرفته از تجارب موفق شرکت ها در سراسر دنيا در مواجهه با ویروس کرونا می باشند. در نهایت تصویری از سازمان ها در دوران پس از کووید 91 ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

کرونا ، کووید 19 ، سازگاری ، برنامه های بلند مدت ، برنامه های کوتاه مدت ، دوام سازمان ها ، مدیران ، چابکی