گسترش مدل مفهومی مدیریت بهره وری ماشین آلات ساخت با مدل آماری و مدلسازی معادلات ساختاری در پروژه های عمرانی شهرداری زاهدان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF08_325

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1399

چکیده مقاله:

مدیریت بهره وری ماشین آلات نیازمند تصمیم گیری اینده نگر با رویکردی جامع است. در دنیای پر رقابت امروز بهره وری ماشین آلات یکی از مولفه های اساسی و مهم تضمین موفقیت و سودآوری در پروژه های ساخت می باشد. بنابراین مدیریت بهره وری ماشین آلات اگر زمانی یک مزیت محسوب می شد، امروز به یک ضرورت تبدیل شده است. هدف این تحقیق توسعه یک ساختار مفهومی جهت مدیریت بهره وری ماشین آلات در پروژه است که بتواند به طور هم زمان پیچیدگی های ترکیبی و پویای ماشین آلات را در بر بگیرد. مدل هایی که به دور از بینش خبرگان، کارشناسان و عوامل پروژه استفاده کننده از مدل باشند، کاربردی و قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین با بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بهره وری ماشین آلات توسط عوامل پروژه کارفرما، پیمانکار و مشاور، مدل های ارائه شده در این پژوهش، به وسیله تحلیل های آماری، تحلیل عامی و معادلات ساختاری تایید شده است. نتایج تحقیقات نشان داد که نحوه مدیریت، عملکرد فنی ماشین، شرایط کارگاه، نیروی انسانی و آموزش، نقش مهمی در بهره وری ماشین آلات در پروژه خواهد داشت.

نویسندگان

سلطانعلی سروانی

کارشناس عمران، شهرداری منطقه سه زاهدان

محمدعلی حسنی

کارشناس عمران، شهرداری منطقه سه زاهدان