ارائه الگویی برای تخصیص بودجه منطقه ای و محلّه ای (نمونه موردی: شهرداری اراک)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB07_025

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تخصیص اعتبارات بودجه محله محور مبتنی بر دو بُعد عینی (نظر کارشناسان شهرداری) و بُعد ذهنی (نظر شهروندی) می باشد. بدین منظور کلیه شاخص های عمرانی با مقیاس محلی مبتنی بر شش مأموریت ابلاغی سازمان شهرداری های کشور احصاء گردید و با انعکاس نظر شهروندان از طریق پرسشنامه و با هدف تحقق رضایت شهروندی و همچنین با دریافت نظر کارشناسی با هدف تحقق ملاحظات فنی، دو پیوست تخصیصی شهروندی و کارشناسی بدست آمد. سپس همبستگی بین دو تخصیص کارشناسی و شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج از همبستگی قابل قبول بین تخصیص های کارشناسی و شهروندی در سطح منطقه و محله حکایت داشت، وچون مبنای طرح حاضر بر این بود که اگر تخصیص های کارشناشی که از ماهیت تخصصی و فنی بیشتر و واقعیت های میدانی ملموس تری برخوردار هستند همبستگی مناسبی با نظر شهروندان داشته باشند، تخصیص های کارشناسی به عنوان سند بودجه منطقه ای و محلی مورد تأیید قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تخصیص بودجه منطقه ای ، تخصیص بودجه محله ای ، بُعد عینی ، بُعد ذهنی

نویسندگان

حمیدرضا خانمحمدی هزاوه

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه، انسانی شهرداری اراک

علی ترکی

کارشناس آموزش شهرداری اراک

علیرضا مرادیان

مسئول تشکیلات و بهبود روش های شهرداری اراک

فاطمه رضایی

مسئول آمار و مهندسی اطلاعات شهرداری اراک