بررسی اثر جاری سازی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001(مطالعه موردی در کارگاه¬های ریخته¬گری)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 618

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_312

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1399

چکیده مقاله:

در یک تعریف کلی حوادث ناشی از کار به حوادثی اطلاق می گردد که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی گردد. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی کاهش حوادث در محیط کار در کارگاه های ریخته-گری، ضمن پیاده سازی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001) به بررسی آمار حوادث در یک بازه 9 ماهه از شش ماه دوم سال 97 تا پایان سه ماه اول سال 98 پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه 5 کارگاه ریخته گری در نظر گرفته شد و برای ارزیابی از شاخص ضریب تکرار حادثه (FR)، شاخص ضریب شدت حادثه (SR)، شاخص SAFE-T-SCOREو شاخص شدت تکرار حادثه (FSI) استفاده گردید. نتایج نشان داد با پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه های مورد مطالعه، توسط تیم چندتخصصی با رهبری مدیریت ارشد سازمان، 12 ریسک اصلی شناسایی و پس از تدوین 6 دستورالعمل، آموزش و بهینه سازی شرایط کارگاهی، تعداد حوادث شغلی در بعضی موارد تا 100 درصد کاهش داشته است. همچنین کلیه شاخص های اشاره شده، پس از بررسی در وضعیت مطلوب تری قرار گرفته اند. نتایج بیانگر این مهم نیز بود که در راستای پیاده سازی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مشکلاتی وجود دارد که بالغ بر 58 % مشکل، مربوط به مسائل مالی سازمان ها می باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، ISO 45001 ، شاخص ضریب شدت حادثه ، شاخص شدت تکرار حادثه ، شاخص ضریب تکرار حادثه.

نویسندگان

امید اشکانی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد – مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،