بررسی تأثیر شرایط جوی بر وقوع سوانح رانندگی: مطالعه موردی تصادفات مسیر مشهد نیشابور

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 717

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE12_027

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1399

چکیده مقاله:

ویژگی های انسان، خودرو و راه در بروز تصادفات رانندگی تأثیرگذار هستند. مطالعات پیشین نشان می دهند که شرایط آب و هوایی مانند دمای هوا و میزان بارندگی می توانند این و یژگی ها را تغییر دهند. در این پژوهش، تصادفات جاد های مسیر مشهد نیشابور که آمار آنها در یک دوره زمانی دوساله به صورت ماهانه ثبت شده است، مورد ارزیابی قرار می گیرد و تأثیر دمای هوا و بارندگی بر وقوع آنها بررسی می شود. مدل های رگرسیون خطی به دست آمده از این مطالعه نشان می د د که میانگین دمای هوای ماهانه بر تعداد مجروحان و مجموع بارندگی ماهانه بر تعداد تصادفات جرحیتأثیرگذا ر است. ازنظر علت وقوع، افزایش میزان بارندگی نقش قابل ملاحظه ای در کاهش تصادفاتی که علت آ نها عدم توانایی در کنترل خودرو و عدم توجه به جلو هستند، دارد که این موضوع میتوان د به رفتار محتاطانه رانندگان در شرای ط بارانی ارتباط داشته باشد. ازنظر ساعت وقوع تصادفات، مجموع بارندگی ماهانه همبستگی خوبی با تصادفات در محدوده زمانی بین ساعات چهار عصر تا هشت شب دارد و نهایتاً ازنظر محل وقوع تصادفات، میانگین دمای هوای ماهانه و مجموع بارندگی ماهانه بر تصادفات بعضی محورها تأثیرگذار هستند

نویسندگان

محمدرضا صبوری

استادیار راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

آرمان حمیدی

دستیار پژوهشی آزمایشگاه روسازی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران