شناسایی رابطه بین سیرت نیکوی مدیران از دیدگاه کارکنان و آوای سازمانی آنان در شهرداری میامی و بیارجمند

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAMCONF02_039

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سیرت نیکوی مدیران از دیدگاه کارکنان و آوای سازمانی آنان در شهرداری میامی و بیارجمند می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربدی است. جامعه پژوهش را کارکنان شهرداری های بیارجمند به تعداد 79 نفر می باشد که بدلیل کوچک بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که هر دو پرسشنامه سیرت نیکوی مدیران و آوای سازمانی استاندارد می باشد. نتایج نشان می دهد پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0.76 و 0.74 می باشد. نتایج نشان داد بین سیرت نیکوی مدیران از دیدگاه کارکنان و آوای سازمانی آنان در شهرداری میامی و بیارجمند ارتباط مثبت و معنی داری دارد.

نویسندگان

محمود صایمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

علی نقدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود