بررسی عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی لاینهای خالص کنجد

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: البرز
شهر موضوع گزارش: کرج
شناسه ملی سند علمی: R-1071041
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 153
تعداد صفحات: 30
سال انتشار: 1384

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

کلیدواژه ها:

خصوصیات کمی لاین های خالص کنجد ، خصوصیات کیفی لاین های خالص کنجد ، کرج ، مغان ، دوره رویش ، تاریخ گلدهی ، وضعیت شاخه بندی ، تعداد کپسول در بوته ، ارتفاع بوته ، روغن های خوراکی ، خزانه ژنی غنی ، مقاومت نسبی به کم آبی ، جیرفت ، کنجد بومی ، آماده سازی زمین ، طرح لاتیس ، دورگه گیری