بررسی اثرات خصوصیات فیزیکی خوراک (پلت و آردی) و سطح نیازمندی مواد موغذی با انرژی قابل سوخت و ساز و مقایسه خوراک تولیدی دو کارخانه در عملکرد جوجه های گوشتی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: البرز
شهر موضوع گزارش: کرج
شناسه ملی سند علمی: R-1067291
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 137
تعداد صفحات: 40
سال انتشار: 1386

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی: