جمع آوری، شناسایی و تکمیل کلکسیون گونه های گیاهی استان کرمانشاه به منظور تکمیل و تقویت هرباریوم گیاهی - فاز دوم

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: کرمانشاه
شهر موضوع گزارش: کرمانشاه
شناسه ملی سند علمی: R-1066806
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 137
تعداد صفحات: 93
سال انتشار: 1386

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی: