بررسی صفات کمی و کیفی گندم های نان در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته یکنواخت مناطق شور گرم ‭ARWYT-SALT‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: خوزستان
شهر موضوع گزارش: اهواز
شناسه ملی سند علمی: R-1066355
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 90
تعداد صفحات: 14
سال انتشار: 1386

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی: