بررسی میزان هم خوانی مجله های علمی- پژوهشی حوزه کشاورزی منتشر شده در ایران با استانداردهای نشر موسسه بین المللی ایزو و ارایه الگوی پیشنهادی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
شناسه ملی سند علمی: R-1065100
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 120
تعداد صفحات: 64
سال انتشار: 1387

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی: