مکانیسم اثر جزرومد بررفتار هیدرولیکی ابخوان ساحلی محبوس

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 974

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCLWRM01_033

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1389

چکیده مقاله:

ابخوانهای که در مجاورت ساحل قرار داند تحت تاثیر نوسانات روانه سطح تراز از آب دریا قرار میگیرند اثر آنها بصورت سیکلهای متناوب سینوسی می باشد که بسته به فاصله از دریا دامنه نوسانات کوتاه تر شده و طول موج آنها تغییر ماهیت میدهند در ابخوانهای محبوس رفتار هیدرودینامیکی ابخوانهای ساحلی تا بحال تحت تاثیر دو مکانیسم پیشروی نواسانات جزرومد در داخل ابخوان و ازادسازی توسط ذخیره الاستیک ابخوان می باشد هدف ازاین تحقیق مشخص کردن مکانیسم های تاثیرگذار برنوسانات حاصل از جزرو مد در ابخوان محبوس ساحلی بندرعباس درمقیاس محلی می باشد بدین منظور از داده های سطح تراز آب پیزومترها نوسانات سطح آب دریا و درجه حرارت اندازه گیری شده توسط دستگاه ثابت الکترونیکی استفاده شده است.

نویسندگان

جواد اشجاری

دکترای هیدروژئولوژی استادیار دانشکده علوم زمین

فاطمه کریمی

دانشجوی کارشناس ارشد هیدروژئولوژی