صمیمت زناشویی: نقش تعیین کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متاهل غیر بالینی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 264

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CCP-11-42_010

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت با صمیمیت زناشویی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری زنان متاهل غیر بالینی ساکن مشهد که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 400 نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه صمیمیت باگاروزی)، پرسشنامه ی تمایزیافتگی خود اسکورون و دندی)، پرسشنامه ی امنیت روانی مازلو استفاده گردید. داده ها به کمک شاخص های توصیفی و همبستگی و رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شد. تحلیل ها نشان داد در بهترین مدل پیش بینی (مدل دوم) مقدار ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با ملاک برابر با 55/0 بوده که نشان دهنده رابطه در حد متوسط و بالاتر بین متغیرهای پیش بین و متغیر ملاک است. مقدار ضریب تبیین اصلاح شده برابر با 30/0 بوده و بیانگر این است که 30 درصد از تغییرات (واریانس) صمیمیت زناشویی به متغیرهای (تمایزیافتگی و امنیت) مربوط است. شاخص های تحلیل واریانس، نشان می دهند که مدل رگرسیون با متغیر های پیش بین و ملاک از برازش خوبی برخوردارند و تغییرات تبیین شده توسط مدل، واقعی است.بررسی ضرایب رگرسیون نشان می دهد تمایزیافتگی (33/0=) و امنیت (30/0=) قادر به پیش بینی متغیر ملاک هستند. سهم تمایزیافتگی در این میان بیشتر است. افزوده شدن متغیر امنیت به مدل 7 درصد بر ضریب تبیین افزوده است اما این تغییر معنادار است(01/0≥P). در نهایت می توان گفت بین صمیمت با تمایز یافتگی خود و امنیت روانی رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش میزان تمایز یافتگی خود و امنیت روانی، میزان صمیمیت در زنان متاهل غیربالینی شهر مشهد افزایش می یابد.

نویسندگان

فاطمه باقری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

سیدعلی کیمیایی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

حسین کارشکی

دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسکیان، پرستو. (1384). بررسی تاثیر سایکودرام (روان­نمایشگری) بر افزایش تمایزیافتگی ...
 • اعتمادی، عذرا. (1384). بررسی و مقایسه­ی اثربخشی رویکرد روانی-آموزشی مبتنی ...
 • ثنایی، بهرام. (1387). مقیاس­های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات ...
 • دلاور، علی. (1393). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. ...
 • روشن نژاد، نجمه؛ بیان فر، فاطمه؛ طالع پسند، سیاوش. (1398). ...
 • زارع، حسین؛ امین­پور، حسن. (1390). آزمون­های روان شناختی. نشر آییژ. ...
 • یوسفی، ناصر؛ عزیزی، آرمان. (1397). تبیین مدلی برای پیش­بینی تعارض ...
 • Alder, M. C., Yorgason, J. B., Sandberg, J. G., & ...
 • Bartle‐Haring, S., Ferriby, M., & Day, R. (2019). Couple differentiation: ...
 • Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J. G., & Rubin, ...
 • Delavar,A. (2013). Research Methodoloy in Psychology and Educational Sciences. Tehran: ...
 • Dell’Isola, R., Durtschi, J., & Morgan, P. (2019). Underlying Mechanisms ...
 • Engdahl, E. & Lidskog, R. (2014). Risk, communication and trust: ...
 • Eskian, P. (2005). The investigate effect of psychodrama (Psycho-display) on ...
 • Etemadi, O. (2005). Investigating and Comparing the Effectiveness of approach ...
 • Høeg, B. L., Johansen, C., Christensen, J., Frederiksen, K., Dalton, ...
 • Homaei, R. (2019). Relationship between Attachment to God, Moral Intelligence ...
 • Hwang, W., Yoon, J., Silverstein, M., & Brown, M. T. ...
 • Klever, P. (2009). Goal direction and effectiveness, emotional maturity, and ...
 • Kruse, N. (2007). The relationship between self differentiation and the ...
 • Lampis, J., & Cataudella, S. (2019). Adult Attachment and Differentiation ...
 • Lampis, J., Cataudella, S., Agus, M., Busonera, A., & Skowron, ...
 • Lim, J., & Lee, S. (2017). The mediating effect of ...
 • Monin, J. K., Goktas, S. O., Kershaw, T., & DeWan, ...
 • Noori, J., Nejat, H., Nameni, E., & Fariborzi, E. (2020). ...
 • Peleg, O., & Messerschmidt‐Grandi, C. (2019). Differentiation of self and ...
 • Pote, S. C., & Wright, S. L. (2018). Evaluating anticipatory ...
 • Raina, P., & Maity, T. (2018). An empirical study on ...
 • Regas, S. (2019). Infidelity, self-differentiation, and intimacy: The mindful differentiation ...
 • Rodríguez-González, M., Martins, M. V., Bell, C. A., Lafontaine, M. ...
 • Roshannejhad,N., Bayanfar,F., talepasand,S. (2019). Predicting Marital Adjustment among Young Couples ...
 • Sanae, B. (2008). Family and Marriage Measurement Scales. Besat Publications. ...
 • Skowron, E. A., & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of ...
 • Skowron, E. A., Stanley, K. & Shapiro, M. D. (2009). ...
 • Sun, R., & Taormina, R. J. (2015). Antecedents and Outcomes ...
 • Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. E. S. (2018). Efficacy ...
 • Vecina, M. L., Marzana, D., & Paruzel-Czachura, M. (2015). Connections ...
 • Xue, Y., Xu, Z. Y., Zaroff, C., Chi, P., Du, ...
 • Yoosefi N. Azizi A. (2018). Explaning a model to predict ...
 • Zare, H. & Aminpour, H. (2011). Psychological tests. Aegis Publishing. ...
 • نمایش کامل مراجع