انتخاب بهترین تامین کننده ناوگان ریلی بر مبنای رویکرد ترکیبی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 759

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE06_031

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1399

چکیده مقاله:

یکی از بخش های مهم سیستم حمل ونقل در اغلب کشورها که نقش زیر بنایی و غیر قابل انکاری در توسعه پایدار و عرصه های گوناگون ایفا میکند، حمل ونقل ریلی است. این سیستم به دلیل مزایای نسبی که در مقایسه با دیگر بخش های حمل و نقلی مانند جادهای، هوایی و دریایی دارد، سهم خاصی را در بخش حمل و نقل مختص خود کرده است. هدف این مقاله، ارایه یک رویکرد ترکیبی در ارزیابی و انتخاب بهترین تامین کننده ناوگان ریلی است. برای این منظور در گام نخست مطالعات مشابه مرور می گردد و سپس با کمک کارشناسان و خبرگان صنعت ریلی معیار ها و گزینه های موجود در انتخاب تامین کننده ناوگان ریلی شناسایی می شود. سپس با بهره گیری از پرسشنامه مخصوص روش بهترین - بدترین، وزن های نسبی شاخص ها محاسبه می شوند و تامین کنندگان بر اساس روش های تاپسیس و تخصیص خطی با توجه به شاخص های تعیین شده رتبه بندی میگردند. در نهایت نیز با ترکیب نتایج به دست آمده از هر دو روش به رتبه بندی نهایی تامین کنندگان پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ، ناوگان ریلی ، روش بهترین-بدترین (BWM) ، روش تاپسیس (TOPSIS) ، روش تخصیص خطی (LAM) ، روش ترکیبی.

نویسندگان

امیرحسین پرنده

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

الهام شادکام

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران