اثر روش های خاک ورزی، حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 467

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WRA-33-3_003

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1399

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد و بهره وری آب گندم در سیستم تناوب زراعی رایج (گندم- چغندرقند) منطقه سرد، در ایستگاه تحقیقات جلگه رخ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به اجرا درآمد. آزمایش با استفاده از کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار طی سال های زراعی 1392 الی 1395 اجرا شد. تیمارها شامل روش های مختلف خاک ورزی (خاک ورزی متداول، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی) در کرت های اصلی و مدیریت بقایای گیاهی (بدون بقایا، حفظ 30 درصد و 60 درصد بقایا) در کرت های فرعی و سطوح مختلف کاربرد آب آبیاری شامل50%، 75% و 100% آب مورد نیاز در کرت های فرعی فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر عملکرد و بهره وری مصرف آب گندم اثر معنی دار نداشت، ولی اثر سطوح مختلف آب آبیاری معنی دار بود (P<0.01). مقدار عملکرد در دو سطح کاربرد آب 75% و 100% به ترتیب 4751 و 4961 کیلوگرم در هکتار بود که با هم اختلاف معنی دار نداشتند ولی عملکرد در سطح 50 درصد آب مصرفی حدود 3574 کیلوگرم در هکتار بود که کاهش قابل توجهی داشت. میزان بهره وری آب در سطوح 50%، 75% و 100% آب مصرفی به ترتیب 062/1، 960/0 و 875/0 کیلوگرم بر متر مکعب آب به دست آمد. بیشترین میزان عملکرد از تیمار کم خاک ورزی با حفظ 30% بقایا و سطح آبیاری 100%  به میزان 6331 کیلوگرم در هکتار بدست آمد و بیشترین میزان بهره وری آب گندم از تیمار بدون خاک ورزی، حفظ 30% بقایا و سطح آبیاری 75% به میزان 173/1 کیلوگرم بر مترمکعب آب حاصل شد. تیمار بدون خاک ورزی، 60% بقایا و 50% آب مصرفی و تیمار خاک ورزی مرسوم، بدون بقایا و 50% آب مصرفی به ترتیب با میزان بهره وری آب 136/1 و 132/1 کیلوگرم بر مترمکعب آب در مقام دوم و سوم قرار گرفتند.

نویسندگان

محمد جلینی

عضو هیات علمی (دانشیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

حمیدرضا شریفی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسکندری، ا. 1381. مقایسه روش های مختلف خاک ورزی بر ...
 • اسکندری،ا و همت، ع. 1382 اثر زیرشکنی بر حفظ و ...
 • امانی، ص.، محمد زمانی، د. و محمدی، ا. 1395. بررسی ...
 • امینی، ع.، رجایی، م. و فارسی نژاد، ک. 1393. تاثیر ...
 • روزبه، م. 1378. ارزیابی و مقایسه میزان انرژی مورد نیاز ...
 • زلقی، ف. 1396. کشاورزی حفاظتی، تغییر فرهنگ کشاورزی مرسوم و ...
 • قدسی، م. 1391 . مطالعه تاثیر روش های خاک ورزی ...
 • موسوی طلب، ف. و حبیبی اصل، ج. 1393. بررسی اثر ...
 • موسوی بوگر، ا.، جهانسوز، م.ر.، مهرور، م.ر. و حسینی پور، ... [مقاله ژورنالی]
 • Botta, G.F., Becerra, A.T. and Melcon, F.B. 2009. Seedbed compaction ...
 • Cavalaris, C. K., and Gemtos, T. A. 2002. Evaluation of ...
 • De Vita, P. Di Paolo, E. Fecondo, G. Di Fonzo, ...
 • Erenstein, O, and Laxmi, V. 2008. Zero tillage impacts in ...
 • Govaerts, B., Fuentes, M., Mezzalama, M., Nicol, J.M., Deckers, J., ...
 • Guerif, J., Richard G., Durr C., Machet J.M., Recous S., ...
 • He, J., Li, H., McHugh, A.D., Wang, Q., Lu, Z., ...
 • Hobbs, P.R., Giri, G. S., &amp; Grace, P. 1997. Reduced ...
 • Hobbs, P.R., Sayre, K. and Gupta, R. 2008. The role ...
 • Kaspar, T.C., Erbach D.C., Cruse R.M. 1990. Corn response to ...
 • Kassam, AH., Friedrich, T., Derpsch, R. and Kienzle, J. 2014. ...
 • Liu, S., Zhang, H., Dai, Q., Huo, Xu, Z. K., ...
 • Montgomery, D.R. 2007. Soil erosion and agricultural sustainability. P. Natl. ...
 • Opoku, G., and T.J. Vyn. 1997. Wheat residue management options ...
 • Peruzzi, M., Taffaelli, M., &amp; Ciolo, S. D. 1996. Evaluation ...
 • Rashidi, Z., Zare, M. J., Rejali, F., and Ashraf mehrab, ...
 • Zibilske, LM., Bradford, JM and Smart, JR. 2002. Conservation tillage ...
 • نمایش کامل مراجع