دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 296

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLD-16-18_004

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

دیوان کیفری بین المللی نخستین دیوان مستقل ، قدرتمند و دائمی است که تاسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد ، بزرگترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود . تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است پیامدهای مهمی بر حقوق کیفری بین المللی داشته است . عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود ، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تاثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی ، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیافزاید . با این وجود ، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود ، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است . براین مبنا پژوهش پیش رو ، در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان ، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد . نتیجه پژوهش حاضر ، که به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است ، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها ، دیوان به عنوان یک ابزارکارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است .

کلیدواژه ها:

دیوان کیفری بین المللی ، دستاوردها ، چالش ها ، شهود ، دولت های عضو ، جوامع مدنی

نویسندگان

حجت اله رضائی

دانشجوی دوره دکتری ، گروه حقوق کیفری وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات وعلوم سیاسی ،واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،

محمد علی مهدوی ثابت(نویسنده مسئول مکاتبات)

گروه حقوق کیفری وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات وعلوم سیاسی ، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

محمد آشوری

گروه حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی ، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

نسرین مهرا

حقوق جزا وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران