CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی پدیده روانگرایی در حاشیه جنوبی دریای خزر

عنوان مقاله: بررسی پدیده روانگرایی در حاشیه جنوبی دریای خزر
شناسه ملی مقاله: ICCE06_334_5590791275
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

عیسی شوش پاشا - استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران
محمودرضا خوشنویس زاده - کارشناس ارشد عمران دانشگاه مازندران
نادر روشن - مربی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:
خرابیهای ناشی از زلزله را می توان بوجود آمدن ترکها و شکافها، حرکتهای غیر طبیعی، نشستهای نامساوی سازه ویا کاهش مقاومت خاک نام برد . کاهش مقاومت خاک در زمینهای ماسه ای، ناشی از افزایش فشار آب منفذی حاصل اززلزله (روانگرایی)، می باشد. وجود ماسه با دانه بندی بد، تراکم کم و بالا بودن سطح آب زیرزمینی و نیز لرزه خیزی حاشیه جنوبی دریای خزر احتمال بروز این پدیده را در این ناحیه تشدید می کند . به منظور کاهش امکان وقوع روانگرایی یا وارد کردن تاثیر آن بسته به ابعاد، اهمیت و اقتصاد مسئله شیوه های مختلفی استفاده می شود که یکی از آنها اعمال ضرائب کاهنده بر روی ظرفیت باربری مجاز خاک می باشد.دان ه بندی در ، SPT در این تحقیق، با بهره جستن از ضوابط آئین نامه زلزله ژاپن و با ا نجام آزمایشات نفوذ استاندارد چندین نقطه تا عمق 20 متر اقدام به برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی و پتانسیل روانگرایی منطقه گردیده و در نهایت ضریب 3 متر و 5 تا 9 متر / کاهنده ظرفیت باربری مجاز خاک تعیین شده است . نتایج حاصله شان می دهند که، در اعماق 2 تا 50 برای ظرفیت باربری می توان پی مطمئن / احتمال وقوع این پدیده وجود دارد و با در نظر گرفتن ضریب کاهنده 33طرح نمود

کلمات کلیدی:
روانگرائی، ظرفیت باربری، زلزله، دریای خزر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1046/