ارائه یک مدل بهینه سازی چندهدفه برای مساله ذخیره سازی مبتنی برکلاس در انبار

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM01_450

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

طراحی انبار به عنوان یک موضوع بسیار مهم توسط محققان و مشاغل صنعتی شناخته شده است. هزینه های بهره وری و لجستیک وابسته به سیستم های ذخیره سازی و به شدت تحت تاثیر تصمیم گیریهای طراحی انبار میباشد. تصمیم گیری درمورد ذخیرهسازی در انبار تحت تاثیر عواملی همچون مدت زمان چیدن سفارش و بازیابی آنها، بهره وری، حمل و نقل، تعیین سیاست ذخیره سازی، فضای مورد نیاز و موجودی برای یک محصول درون انبار میباشد، در این مقاله با استفاده از سیاست ذخیرهسازی مبتنی بر کلاس و سیاست مسیریابی، فاصله و زمان ذخیره نمودن و بازیابی اقلام در انبار حداقل و در نتیجه یک حالت بهینه ای از هزینه ها و زمانهای ذخیره سازی و بازیابی اقلام داخل انبار بوجود می آید. به منظور حل مدل عدد صحیح مختلط چند هدفه، در ابعاد کوچک از نرم افزار GAMS و برای حل مدل در ابعاد متوسط و بزرگ از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک استفاده شده است. هدف این مطالعه ارائه یک روش بهینه سازی ریاضی برای حل یک مدل چند هدفه برای مسئله چیدمان انباراست. نتایج نشان میدهد که اختلاف معناداری در خطای % 5 برای عملکرد روشهای حل پیشنهادی، برای معیار تابع هدف و زمان محاسباتی وجود ندارد، هرچند زمان محاسباتی حاصل از حل گمز از الگوریتم ژنتیک بیشتر است اما این اختلاف بصورت معنادار نبوده است.

کلیدواژه ها:

ذخیره سازی کلاس بندی شده ، انبار ، طراحی انبار ، حمل و نقل ، الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

محمدحسن کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،

مهدی سیف برقی

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین