ساختآلیاژ کامپوزیتیAl-Ti به روشمتالورژی پودر

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 980

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_041

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

در این تحقیق، کامپوزیت چند فازAl-Tiبه روش متالورژی پودر از پودرهای خالصTi و Alتولید و اثر افزایش زمانزینتر و فشار پرس بر تشکیل فازهای همریخت بین فلزیAl-Tiبا مجاورت فاز غنی ازAlبررسی شد. مطالعاتمیکروسکوپی توسطSEMو آنالیز فازها به روشEDXنشان داد که زمان زینتر پارامتر مؤثرتری نسبت به دمای زینتر فشار پرس بوده و تنها در زمانهای طولانی تر از ۱۲۰ دقیقه مقادیر قابل توجهی از این فازها در ساختار آلیاژ کامپوزیتی تشکیل میشود. با انجام زینتر در دمای ۵۵۰ به مدت ۱۸۰ دقیقه بر روی نمونههای فشرده شده با فشار 1400 MPaساختارهمگنی از کامپوزیتبا درصد فاز بین فلزی بالاتر از ۲۰ % و توزیع مناسبی از پروفیل سختی در فازهای مجاور حاصل شد

نویسندگان

سیدحمیدرضا مداح حسینی

۱ دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

احمد احمدی

کارشناس مهندسی مواد

سام رسول زاده

کارشناس مهندسی مواد