راهنمای تدوین اصل مقاله بررسی ارتباط بین سر و صدا با پردازش و عملکرد شناختی در شاغلین یکی از صنایع فولادی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 635

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF05_144

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

در اکثر محیط های صنعتی، افراد روزانه در معرض مواجهه با صدا قرار دارند. مواجهه با این عامل مخاطره آمیز فزیکی می تواند منجر به افت عملکردهای شناختی و حالات خلقی نامطلوب در بین شاغلین شود. در این مطالعه از استاندارد 9619 و پرسش نامه پردازش شناختی cpi استفاده شد و با استفاده از spss22 و آزمون رگرسیون چند گانه و تی مستقل و بررسی شد. در هر 6 حوزه ی پردازش شناختی که شامل پردازش بینایی، پردازش شنوایی، پردازش متوالی/منطقی، پردازش مفهومی/ انتزاعی، سرعت پردازش و توحه می باشد، نمرات گروه مورد به شکل معناداری کمتر از گروه شاهد بود (p<0.001). نتایج این مطالعه نشان داد سر و صدا از جنله عوامل تاثیرگذاری است که می تواند اثرات مخربی بر روی ابعاد مختلف پردازش شناختی کارگران مشغول به کار در محیط های پر سر و صدا بگذارد.

نویسندگان

هادی علیمرادی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

روح اله فلاح مداوری

دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

علیرضا آجدانی

دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محمدجواد زارع سخویدی

دانشیار و عضو هیئت علمی مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

رضا جعفری ندوشن

استادیار و عضو هیئت علمی مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

مهسا نظری

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران