مروری بر روش های Modeling User در بازیابی اطلاعات

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

413

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHCONF05_066

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1399

چکیده مقاله:

سیستم IR وب فعلی اطلاعات مرتبط را فقط براساس کلمات کلیدی بازیابی می نماید، که این کار برای حجموسیع داده ها، کافی نیست. سیستم مذکور قابلیت های محدودی برای کسب مفاهیم نیازهای کاربر و رابطه بین کلماتکلیدی فراهم می نماید. این محدودیت ها منجر به ایده جستجوی مفهومی کاربر می گردند که شامل مفاهیم و معانیمی شود. این مطالعه با سیستم بازیابی اطلاعات معنایی برای جستجوی وب معنایی سرو کار داشته و یک الگوریتم بهبودیافته برای بازیابی کارآمدتر اطلاعات معرفی نمود. این معماری از لیست کلمات کلیدی ساده ای که توسط کاربر فراهمگردید، به عنوان ورودی استفاده نموده و پرس و جو به پرس و جوی معنایی تبدیل می گردد. عملیات تبدیل با کمکمفاهیم حوزه آنتولوژیهای حوزه از قبل موجود و مجموعه اطلاعات (خزانه) شخص ثالث انجام شده و رابطه معنایی بینآنها در زمان اجرا، کشف می گردد. اطلاعات مرتبط برای پرس و جوی معنایی، بازیابی و طبق ربطشان با کمک یکالگوریتم بهبود یافته رتبه بندی می گردند. تحلیل عملکرد نشان می دهد که سیستم پیشنهادی در مقایسه با سیستم هایموجود می تواند صحت و اثربخشی بازیابی اسناد وب مرتبط را بهبود بخشد.

کلیدواژه ها:

، SQR ، کاربر معنایی ، پرس و جو معنایی ، جستجوی Semantic

نویسندگان

فرهنگپدیداران مقدم
فرهنگ پدیداران مقدم

استادیار ، گروه کامپیوتر ، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

بهناماسدی
بهنام اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار، موسسه آموزش عالی دانشگاه اشراق بجنورد