بررسی روش های اسیدکاری مخازن کربناته ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,515

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCES10_022

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1399

چکیده مقاله:

عملیات اسیدکاری به منظور انگیزش لایه های تولیدی چاه و افزایش میزان دبی تولیدی در مخازن نفتی و گازیانجام می شود. به طور کلی اسیدکاری به چند دسته ی اصلی تقسیم میشود، که اسیدشویی، شکاف زنی با اسید و اسیدکاریماتریس مهمترین روشهای اسیدکاری هستند. این عملیات در طول عمر چاه و در مراحل مختلف آن مورد استفاده قرارمی گیرد. تمیز کردن ستون چاه بعد از عملیات حفاری، افزایش تراوایی، افزایش شاخص بهره دهی، رفع مشکلات تولیدی ناشیاز آسیب سازند، رفع گیر لوله های حفاری، افزایش دبی تولیدی و کاهش ضریب پوسته از جمله مهم ترین اهدافی است کهمی توان برای عملیات اسیدکاری برشمرد. در این مقاله ابتدا انواع روش های اسیدکاری مورد بررسی قرار گرفته است.سپس اسیدکاری در سازندهای کربناته به طور مفصل شرح داده شده است .اسیدهای مورد استفاده در اسیدکاری سازندکربناته، افزودنی های مورد استفاده در اسیدکاری، پارامترهای تاثیرگذار در رفتار اسید با سازند و مراحل اسیدکاری در یکسازند کربناته از جمله موارد هستند که در این شرح بررسی شده است. در آخر سر نیز نتایج یک عملیات ماتریس اسیدکاریدر یکی از مخازن جنوبغربی ایران گزارش داده شده است.

نویسندگان

فرشید سنندجی

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

پویا وزیری

انستیتو مهندسی نفت، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

علی نخعی

انستیتو مهندسی نفت، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران