تعیین وزن بهینه تیرورق با استفاده از الگوریتم

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF07_457

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

در این تحقیق از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات برای یافتن وزن بهینه تیرورق با مقطع I شکل با دو محور تقارناستفاده می شود. طراحی تیرورق باید به گونه ای انجام شود که علاوه بر تامین نیازهای مقاومت، حداقل وزن را داشته باشد.برای تعیین مقاومت مقطع از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش چهارم استفاده می شود. محدودیت های اجرایی بهعنوان حد بالا و پایین فضای محتمل پاسخ درنظر گرفته می شود. چهار پارامتر ارتفاع و ضخامت جان، عرض و ضخامت بالبه عنوان پارامترهای مساله بهینه سازی منظور و فضای پاسخ توسط الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) برای یافتنپاسخ بهینه جستجو میشود. تابع هدف، وزن کل تیرورق شامل وزن بال ها و جان به اضافه ده درصد اضافه به منظور اعمالوزن سخت کننده ها است. کارایی روش ارایه شده با استفاده از یک مثال عددی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصلنشان دهنده توانایی این روش در تعیین وزن بهینه تیرورق است.

کلیدواژه ها:

وزن بهینه ، تیرورق ، الگوریتم تجمع ذرات ، مبحث دهم مقررات ملی

نویسندگان

سیدامیر بنی مهد

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران