CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی توسعه ورزش فوتبال بر مبانی عملکرد مربیان

عنوان مقاله: بررسی توسعه ورزش فوتبال بر مبانی عملکرد مربیان
شناسه (COI) مقاله: SPORTCONF06_144
منتشر شده در ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد تقی پور غربی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مرکزی
محمد رضا اسماعیلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مرکزی
فریده اشرف گنجویی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مرکزی

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش ارزیابی شاخص های عملکرد مربیان در توسعه ورزش فوتبال است. جامعه آماری این مطالعه مربیان باشگاه های لیگ دسته یک فوتبال ایران در سال 1397-1396 می باشد. در این راستا روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشد که در این تحقیق اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مولفه های رفتاری و تربیتی، حفظ و ارتقای تیم، مدیریت تیمی و فردی و مهارت فنی و آموزشی با توسعه فوتبال همبستگی معنادار دارند و تنها مولفه سابقه و تجربه با توسعه فوتبال همبستگی معنادار ندارد. با توجه به معناداری همبستگی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان با توسعه فوتبال به فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه های فوتبال پیشنهاد می شود تا از این شاخص ها در انتخاب مربیان خود استفاده کنن دو زمینه ساز توسعه فوتبال شوند.

کلمات کلیدی:
فوتبال، مربیان، ارزیابی عملکرد، توسعه فوتبال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1031741/