CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه رو شهای چگال یسنج هست های، مخروط نفوذسنج دینامیکی، و روش مخروط ماسه

عنوان مقاله: مقایسه رو شهای چگال یسنج هست های، مخروط نفوذسنج دینامیکی، و روش مخروط ماسه
شناسه (COI) مقاله: ICCE06_317_7465095576
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

نادر طباطبایی - دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،
داریوش دریایی - کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:
امروزه رو شهای غیر مخرب در ارزیابی کیفیت روسازی کاربرد فراوانی دارند. کنترل تراکم لای ههای مختلف روسازی نیز با استفاده از این رو شها امکا نپذیر است. برای ارزیابی تراکم خاک، روشهای چگالی سنج هسته ای، و نفوذسنج دینامیکی به کار گرفته می شوند. در این تحقیق، با آزمایش بر روی خاکهای مختلف در محیط آزمایشگاه و کارگاه،مقایس های بین روشهای مخروط ماسه،چگالی سنج هست های و مقایسه ای بین رو شهای چگال یسنج هست های، و نفوذسنج دینامیکی صورت گرفت. مقایسه این رو شها نشان م یدهد که، ارتباط معن یداری بین این رو شها برقرار است، و این روابط از یک خاک به خاک دیگر متفاوت است

کلمات کلیدی:
چگالی سنج هسته ای، نفوذسنج دینامیکی، تراکم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1029/