CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش جامدات زیستی دراصلاح خاک های کشاورزی

عنوان مقاله: نقش جامدات زیستی دراصلاح خاک های کشاورزی
شناسه ملی مقاله: FERTILIZER01_112
منتشر شده در اولین کنگره چالشهای کود در ایران در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

ناهید اعتماد - پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
محمدعلی صیادنژاد - پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

خلاصه مقاله:
جامدات زیستی 11 از لجن حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری طی مراحل اولیه و ثانویه بدست م ی آیند . ای ن جامدات بدلیل داشتن مواد آلی و غذایی مورد نیاز گیاهان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مواد غذ ایی موجود در جامد ات زیستی شامل انواع عناصر پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاهان مانند نیتروژن 6-1درصد و فسفر 4-1/2 درصد می باشند. این مواد پس از فرایند های مختلف می توانند برای اصلاح خاک های کشاورزی مورد استفاده قرار گ یرند . جامدات زیستی بدلیل وجود مواد آلی ، باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک شده و این نکته در مناطق ی ک ه با کمبو د آب روبرو هستند اهمیت فراوان دارد. این جامدات با تنظیم pH خاک در مناطقی که خاک اسیدی دارند باعث دردسترس قرار گرفتن عناصر کم مصرف در خاک می شوند. ای ن ترکیبات حاو ی عناصر پر مصرف K و P و N بوده و بد ین جهت حاصلخیزی خاک را افزایش می دهند. جامدات زیستی در مقایسه با کودهای معدنی دارای خواص ویژه ای هستند. هنگامیکه این مواد به خاک افزوده می شوند، آزاد سازی تدریجی مواد مغذی و قابل دسترس گیاهان ،امکان فرو شویی و وارد شدن این مواد به آب های سطحی و زیرزمینی و در نتیجه آلوده سازی آب ها را کاهش می دهد. از دیگر مزایای جامدات زیستی بهبود خاصیت نفوذ پذیری خاک و کاهش میزان روان آب می باشد. این مقاله مروری بر نقش جامدات زیس تی در حاصلخ یزی و اصلاح خاک بوده و اطلاعات جامعی از فرآیند پیشرفت این تکنولوژی را از ابتدا تا کنون در بر خواهد داشت.

کلمات کلیدی:
کودهای زیستی - جامدات زیستی- اصلاح خاک- حاصلخیزی خاک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/102636/