CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مصرف کودهای شیمیایی و پیش بینی روند آینده آن در ایران

عنوان مقاله: بررسی مصرف کودهای شیمیایی و پیش بینی روند آینده آن در ایران
شناسه ملی مقاله: FERTILIZER01_023
منتشر شده در اولین کنگره چالشهای کود در ایران در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم جاودان - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مهرابی بشرابادی - دانشیار اقتصادکشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا پاکروان - دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
بر اساس اصول و مبانی اقتصادی، استفاده بهینه از نها ده ها از عوامل مؤثر در دستیابی تولیدکنندگان به تولید کارا وحداکثر سود م یباشد. کودهای شیمیایی از اواسط قرن بیستم به صورت گسترده در تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده بوده و در افزایش عملکرد تولید محصولات زراعی و باغی نقش به سزایی را ایفا نموده اند. در ایران نیز همگام با دیگر کشورهای دنیا، مصرف انواع کودهای شیمیایی خیلی سریع گسترش یافته است به گونه ای که در سا لهای اخیر به بیش از 4 میلیون تن در سال رسیده است. افزایش تولید در واحد سطح با مصرف بهینه کودهای شیمیایی در کشورهایی نظیر چین و هند در دهه های گذشته به خوبی تجربه شده است. آنچه که در مورد میزان مصرف این نهاده در ایران مهم به نظر می رسد میزان مصرف زیاد در مقایسه با متوسط مصرف جهانی و برخورداری کشاورزان از یارانه دولتی برای تأمین کودهای شیمیایی است. با توجه به این موضوع، مطالعه حاضر روند مصرف کودهای شیمیایی در ایران را تحلیل و میزان مصرف را با استفاده از الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک برای دوره 97-1389 مورد پی شبینی قرار داده است. بر اساس یافته های پژوهش، دردوره مذکور مصرف کودهای شیمیایی با نرخ 5/5 درصد در سال رشد خواهد داشت و در سال 1397 به 7/5 میلیون تن در سال خواهد رسید. با توجه به رشد فزاینده مصرف کودهای شیمیایی پیشنهاد می گردد اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف این نهاده مهم در بخش کشاورزی در دستور کار دست اندرکاران امر قرار گیرد

کلمات کلیدی:
پی شبینی، کودهای شیمیایی، مصرف، ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/102547/