بررسی نگرش سعدی به آموزش آکادمیک (رسمی)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 407

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFLP05_049

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399

چکیده مقاله:

آگاهی و دانش روندی پیوسته دارد چنانکه برای درک درست و دقیق یک نگرش، ناچار به بررسی گذشته و روند شکل گیری و نضج آن هستیم بر همین اساس برای درک بهتر پدیده آموزش و بایسته های آن به ناچار باید سرآغاز آن را در متون اندیشگانی و اخلاقی کهن پی جویی کنیم؛ بخش بزرگی از آثار ادب کلاسیک فارسی بر محور اخلاق و چگونگی آموزش بایسته های تربیتی برای دستیابی به زیست متعالی شکل گرفته است. از آنجا که سعدی مدت زمانی را در مدارس نظامیه به تدریس اشتغال داشته و در دو اثر گران سنگ خویش یعنی بوستان و گلستان باب هایی را به تربیت و چگونگی آن اختصاص داده است برآنم که در پژوهش حاضر با بازخوانی آثار سعدی، نگرش وی به آموزش رسمی و بایسته های آن را بازشناسی و معرفی کنم بلکه از این طریق بتوان چارچوبی سامان مند از نگرش استادان برجسته کهن اندیشه اسلامی ایرانی به دست داد تا چراغی باشد فرا راه آیندگان این شاهراه.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسحاق میربلوچ زائی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت، ایرانشهر