اثر بخشی آموزش توجه به خود بر ولع مصرف و امید به زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد یزد در سال 1396

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PTADA02_001

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1399

چکیده مقاله:

اعتیاد به مواد به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی قرن حاضر می تواند موجب مشکلات روانی، اجتماعی و عاطفی برای فرد معتاد، خانواده های آنان و همچنین جامعه شود. وجود فرد وابسته به مواد در خانواده جنبه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و تجربه ی هیجان های منفی را در پی دارد. یکی از ابزارهای روانی که میتواند در این شرایط تنش زا نقش موثری ایفا کند توجه به خود افراد خانواده مخصوصا زنان معتاد می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش توجه به خود بر ولع مصرف و امید به زندگی معتادین زن مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یزد صورت گرفته است. بدین منظور ازبین مراکز ترک اعتیاد شهر یزد به روش در دسترس 3 مرکز انتخاب شد و از معتادین زن مراجعه کننده به این مراکز خواسته شد امید به زندگی و ولع مصرف را تکمیل کنند. در مرحله بعد 30 نفر از افرادی که پایین ترین نمره را از پرسشنامه امید به زندگی و نمره بالا از پرسشنامه ولع مصرف کسب کردند بصورت تصادفی در 2گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس جلسات درمانی در 8جلسه 120 دقیقه ای برای آزمودنی های گروه آزمایش برگزار گردید. در این مدت گروه کنترل درمانی دریافت نکردند.. بعد از اتمام جلسات مجددا از 2گروه پرسشنامه امید به زندگی و ولع مصرف به عنوان پس آزمون به عمل آمد. سپس داده ها جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون نمرات امید به زندگی و ولع مصرف گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تغییر معناداری پیدا کرده است. پس، می توان نتیجه گرفت که آموزش توجه به خود و همسر برامید به زندگی زندگی وولع مصرف معتادین تاثیر معناداری داشته است.

نویسندگان

مهدیه السادات مرسوی ندوشن

مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران

یاسر رضا پور میر صالح

مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران