بررسی سیستم حسابداری در نظام مالی شهرداری ها با توجه به ساختار سازمانی آن و لزوم اجرای حسابداری تعهدی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 907

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB03_004

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399

چکیده مقاله:

سیستم حسابداری به دنبال شناسایی و ثبت کلیه هزینه ها و درآمدها بر اساس تحقق و تحمل آنها می باشد تا از طریق آن بتوان به شکل هدفمند به محاسبه بهای تمام شده خدمات در شهرداری پرداخت یکی از بزرگ ترین مشکلات پیش روی شهرداری ها، به خصوص شهرداری خوی مشخص نبودن پست های سازمانی، وظایف و کارکرد آنها برای خود و شهروندان است. این اهداف برگرفته از چشم انداز، ماموریت و راهبردهای سازمان است. طراحی ساختار سازمانی متناسب موجب اثر بخشی فعالیت های سازمانی و در نتیجه، عرضه خدمات مطلوب و تامین منافع و حقوق شهروندی است. در ساختار پیشنهادی رابطه منطقی میان ساختار سازمانی شهرداری با اهداف، راهبردها، ماموریت و چشم انداز شهر و شهرداری برقرار است. بنابراین باید رابطه ای منطقی بین ساختار سازمانی و ویژگی های راهبردی سازمان برقرار باشد. شهرداری نهادی عمومی غیر دولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات عمومی شده است. تنوع، تکثر و کیفیت فعالیت ها و وظایف نهاد شهرداری به گونه ای است که وصف عمومی بودن بر ویژگی غیر دولتی بودن این موسسه تفوق پیدا نموده و منجر به این شده که شهرداری در قلمرو نهادهایی قرار گیرد که وسواس و توجه حاکمیت نسبت به انجام وظایف آن همسان با نهادهای عمومی و دولتی باشد. درآمد مهمترین منبع تامین مالی شهرداری بوده که در برنامه ریزی های اقتصادی و سیاست های راهبردی و بلند مدت شهرداری برای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان نقش به سزایی دارد. نظام جامع مالی شهرداری ها با مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده به منظور ارائه تصویری مطلوب از وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری مالی و تهیه و تنظیم صورت های مالی مبتنی بر اصول و مفروضات پذیرفته شده حسابداری می توان به عنوان بهترین گزینه برای حسابداری در نظام مالی شهرداری ها مورد بررسی قرار گیرد.

نویسندگان

مهدی راغب

کارشناس مدیریت دولتی، کارشناس امور مالی شهرداری خوی، خوی، ایران