CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه تحلیل پی های گسترده به کمک نرم افزارهای رایج درمهندسی عمران

عنوان مقاله: مقایسه تحلیل پی های گسترده به کمک نرم افزارهای رایج درمهندسی عمران
شناسه ملی مقاله: ICCE06_306_0804796182
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهرام آفتابی - کارشناس ارشد خاک و پی
ابوالفضل اسلامی - استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
آنالیزپی که به عنوان یک عضو انتقالی بار را از قسمت روسازه به زیر سازه ( شالوده یا بستر) منتقل می کند، دارای اهمیت بسیاری می باشد . پی های گسترده از متداول ترین پی های سطحی می باشد؛ با توجه به تنوع روش های آنالیزپی های گسترده، مهندسین محاسب در انتخاب روش تحلیل دچار سردرگمی بوده و پاسخهای بدست آمده در بسیاری موارد مبهم و غیرعادی بوده که درنهایت به طراحی های نادرست و غیر اقتصادی می انجامد. برای بررسی روشهای متداول طراحی و قابلیتهای آنها، سه مورد فونداسیون اجراء شده، در نظر گرفته شده و آنالیز آنها با استفاده از هفت روش، متشکلاز دو روش دستی و چهار روش کامپیوتری با نرم افزار به قرارANSYS و 5.40 SAFE6.20 ، MATS ، SAP 90 انجام و اثرات بعد المان نیز در این تح قیق مورد ملاحظه قرار گرفتند . ارزیابی های انجام شده Ks گردید. همچنین مقادیر متنوع نشان دادند که پارامترهای زیادی در صلبیت و یا انعطاف پذیری مؤثرند که در روشهای دستی مورد توجه نبوده و توزیع لنگرها در نمودارهای بدست آمده از این روش ها منطقی نیستند . بنابراین بکارگیری روشهای دستی برای طراحی پی های حساس بود Ks گسترده، روش های مطرودی می باشند .از میان پنج نرم افزار فوق، فقط سه نرم افزار آخر نسبت به پارامتر که توزیع و مقادیر لنگرها بر اساس این نرم افزار ها نیز از روند مطلوب و منطقی برخوردار می باشد

کلمات کلیدی:
آنالیز و طراحی پی گسترده، ضریب سختی بستر، Ks لنگرهای طراحی ، نرم افزارهای رایج عمران. ،

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1018/