ارزیابی روشمند متون ترجمه شده از عربی به فارسی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 265

فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLRZ-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1399

چکیده مقاله:

ارزیابی حلقه رابط تئوری و عمل ترجمه است.نکته گوئی ها و کلی گوئی ها در این عرصه بسیار است.حتی در مدل های مختلف ارزیابی، معیارهایی که برای ترجمه خوب و ارزیابی ذکر شده، گاه بسیار کلی بوده، از همین رو راه را برای اعمال سلیقه باز گذاشته اند.این مشکل در خصوص متون ترجمه شده از عربی به فارسی و بالعکس که از نظر مباحث تئوری ضعف دارد، حادتر است.تلاش ما در این مقاله آن است که معیارهایی دقیق تر و جزئی نگر بر اساس اصول علمی برای ارزیابی متون ترجمه شده از عربی به فارسی شناسایی کنیم تا هم مترجمان بتوانند با استناد به این اصول از عملکرد خود دفاع کنند و هم ارزیابان در نظرات خود نسبت به متون ترجمه شده از اعمال سلیقه برکنار باشند.بر اساس مدل پیشنهاد شده در این مقاله می توان درباره متون ترجمه شده از عربی به فارسی قضاوتی نسبتا دقیق و علمی داشت و نتیجه ارزیابی را با استفاده از توصیف های کیفی به سمت توصیف های کمی پیش برد.در این مدل کار ارزیابی در دو سطح عوامل هدایتگر و درون متنی انجام می پذیرد و بر این اساس می توان برکنار از دخالت سلیقه و نظرات شخصی، متن ترجمه شده ای را ارزیابی کرد

نویسندگان

عبد الحسین فقهی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

حافظ نصیری

دانشگاه بین المللی امام خمینی