CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر فشار هوای ورودی بر عملکرد و آلایندگی موتور RCCI پرخورانی شده

عنوان مقاله: تاثیر فشار هوای ورودی بر عملکرد و آلایندگی موتور RCCI پرخورانی شده
شناسه (COI) مقاله: ICICE11_057
منتشر شده در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد شکری - کارشناسیارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه علوم و فنون مازندران
محسن پورفلاح - استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه علوم و فنون مازندران

خلاصه مقاله:
استفاده از موتورهای دوگانه سوز دیزل و گاز طبیعی به دلیل راندمان بالای موتورهای دیزل و پاک بودن سوخت گاز طبیعی ایدهای برای کاهشآلایندگی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای و در نهایت جلوگیری از افزایش گرمای جهانی است. استفاده از مفهوم احتراق اشتعال تراکمی سوختهمگن روش جایگزین مناسبی برای احتراق موتورهای اشتعال تراکمی به نظر می رسد ولی این نوع احتراق نقص هایی نیز دارد. با توجه به تحقیقاتاخیر، استفاده از یک سوخت با واکنش پذیری بالا، مفهوم جدید با عنوان اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده (RCCI) امیدهای زیادی به رفعنقص در احتراق های سنتی را ایجاد کرده است. تحقیقات بسیاری در این حوزه صورت گرفته و دستاوردهای مهمی نیز به همراه داشته است. از استفادهاز انواع سوخت با واکنش پذیری مختلف تا تغییر پارامترهای هندسی موتور موضوعاتی هستند که مورد بررسی و تحلیل بسیاری قرار گرفته اند. در کارحاضر تحلیل احتراق موتور RCCI مجهز به پرخوران و خنک کن میانی با فرض دمای ورودی ثابت به منظور بررسی تاثیر فشار هوای ورودی انجامشده است. شبیه سازی سه بعدی احتراق با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی CONVERGE صورت گرفته است. نتایج حاصل از اینتحلیل عددی نشان میدهد با افزایش فشار هوای ورودی، بیشینه فشار احتراق و نرخ آزادسازی حرارت افزایش مییابد. ضمن اینکه شروع واکنش هایشیمیایی احتراق نیز سریعتر رخ میدهد. تحلیل آلاینده های خروجی موتور نشان میدهد که با افزایش فشار هوای ورودی مقدار دوده و CO کاهشو میزان اکسیدهای نیتروژن افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:
آلایندگی، دوگانه سوز، موتور پرخورانی شده، RCCI

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1015487/