CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مختلف سیاه تاغ درنواحی خشک ایران

عنوان مقاله: بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مختلف سیاه تاغ درنواحی خشک ایران
شناسه (COI) مقاله: ISADMC02_160
منتشر شده در دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس پورمیدانی - اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
حسین توکلی نکو

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ ازمایشی با استفاده از 27 ژنوتیپ از مناطق مختلف کشور از سال 1376 در ایستگاه تحقیقاتی حسین اباد قم و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. دراین تحقیق در طول پنج سال صفات مختلف مورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در همه سالها تفاوت بین ژنوتیپها از نظر ارتفاع نها و قطر تنه اصلی در سطح احتمال 1% و یا 5% معنی دار بود ارتفاع درختچه ها قطر تنها اصلی قطرهای بزرگ و کوچک تاج پوشش در سالهای مختلف غالبا بایکدیگر همبستگی مثبت و معنی دار داشتند. ضرایب همبستگی تعداد انشعاب در تنه اصلی در سال اول با ارتفاع درختچه ها و قطرتنه اصلی در سال پنجم مثبت و معنی دار بود. الودگی به سفیدک تاغ در سال پنجم دارای همبستگی مثبت و اکثرا معنی دار با قطرهای بزرگ و کوچک تاج پوشش در سالهای مختلف بود از روش تجزیه به مولفه های اصلی برای تعین تعدادفاکتورها استفاده شد. پنج فاکتور اول با داشتن مقادیر ویژه بالاتر از یک به عنوان فاکتورهای اصلی وارد تجزه عاملها شدند. تجزه عاملها صفات تحت بررسی رادر پنج فاکتور تفکیک نمود. فاکتور اول قطر تاج پوشش، فاکتور دوم ارتفاع، فاکتور سوم شادابی نهال، فاکتور پنجم به عنوان الودگی به سفیدک تاغ نام گذاری گردید.

کلمات کلیدی:
تجزیه عاملها، تجزیه کلاستر، تنوع ژنتیکی ، سیاه تاغ Haloxylon aphyllum ، ژنوتیپ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/101039/