CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثرات بادشکن های بربرخی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رطوبت خاک در مناطق خشک و عملکرد آن بر فرسایش پذیری خاک

عنوان مقاله: بررسی اثرات بادشکن های بربرخی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رطوبت خاک در مناطق خشک و عملکرد آن بر فرسایش پذیری خاک
شناسه (COI) مقاله: ISADMC02_155
منتشر شده در دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا قضاوی - استادیار بخش مرتع و آبخیزداری
سیدجواد ساداتی نژاد - استادیار بخش بیابان زدایی دانشگاه کاشان
عباسعلی ولی - استادیار بخش مرتع و آبخیزداری
هادی زارع پور - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیابان زدایی

خلاصه مقاله:
بعضی از گیاهان نمک و املاح خاک را از طریق ریشه های خود جذب کرده و در برگها و اندامهای هوایی خود ذخیره می کنند این املاح در هنگام ریختن اندامهای هوایی گیاه در سطح خاک تجمع یافته و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی را تحت تاثیر قرا رمیدهد هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات بادشکن ها بربرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک رطوبت خاک و تاثیرات این تغییرات بر فرسایش پذیری ذرات خاک می باشد برای انجام این تحقیق دو ترانسکت به طول 300 متر یکی در زیر تاج پوشش درختان و به فاصله حدود 1/5 متر از تنها درخت وسط تاج پوشش ویکی در فاصله ای 5 برابر ارتفاع درختان حدود 50 متری از تنه درختان به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. به منظور بررسی تاثیر درختان برروی خصوصیات خاک منطقه برروی هر ترانسکت 30 نقطه انتخاب گردید و نمونه برداری از عمقهای 10-0 ، 20-10، و 30-20 سانتی متر انجام گرفت . پس از انتقال نمونه ها به ازمایشگاه میزان کلسیمف منیزیم، پتاسیم و سدیم نمونه ها و همچنین میزان EC,PH نمونه ها اندازه گیری شد. به منظور محاسبه رطوبت وزن و حجمی خاک در زیر ردیفهای بادشکن ودر منطقه شاهد از خاک منطقه در عمقهای 10-0 ، 20-10 و 30-20 سانتی متر با سه بار تکرار نمونه برداری شد و میزان رطوبت وزنی و حجمی نمونه ها محاسبه گردید.

کلمات کلیدی:
تاغ، خصوصیات خاک، رطوبت خاک، فرسایش بادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/101034/