CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدلسازی تاثیر زبری سطوح ژئومورفیک در دریافت رسوبات بادی

عنوان مقاله: مدلسازی تاثیر زبری سطوح ژئومورفیک در دریافت رسوبات بادی
شناسه (COI) مقاله: ISADMC02_149
منتشر شده در دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباسعلی ولی - استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
رضا قضاوی - استادیار بخش مرتع و آبخیزداری
وجیهه کرداریان - کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

خلاصه مقاله:
ژئومورفولژی کاربردی مناطق بیابانی اطلاعات سودمندی از فرم ها و فرایندهای رایج سیستم های بادرفتی و اثرات ناشی از آن در زندگی بادیه نشینان را فراهم می سازد. بنابراین شناخت رفتار فرایندهای شکل زا و عوامل موثر بر این فرایندها بخصوص درمدیریت مناطق خشک و بیابانی حائز اهمیت می باشد. هدف ازاین تحقیق بررسی رفتار باد برروی سطوح با بافتهای متفاوت در فرایند رسوبگذاری بادی در ازمایشگاه با استفاده از تونل باد می باشد بدین منظور ازمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار شامل سطوح با زبری متفاوت انجام گرفت. نتایج انالیز واریانس طرح بیانگر اختلاف معنی دار در سطح خطای کمتر از 1% بین رسوب دریافت شده توسط تیمارها بوده است برای مقایسه میانگین تیمارها از ازمون دانکن استفاده شده که نتایج حاصل از آن حاکی از این است که بیشترین میزان ترسیب در سطح با بافت بسیار درشت رخ داده و با کاهش اندازه بافت میزان ترسیب مواد بادرفتی نیز کاهش می یابد. نتایج آنالیز رگرسیون نیز حاکی از وجود ارتباط معنی در سطح خطای کمتر از 1% در میزان رسوب دریافت شده توسط تیمارها و اندازه بافت سطح بوده که این ارتباط منجر به ارائه مدل مناسب جهت برقراری ارتباط بین تغییرات رسوبگذاری با تغییرات زبری سطح گردیده است.

کلمات کلیدی:
سیستم های بادرفتی، فرایندهای شکل زا، رسوبگذاری بادی، شبیه سازی ازمایشگاهی، تونل باد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/101028/