اسقاط هواپیمای مسافری مالزی و چارچوب حقوقی برای تحلیل مسئولیت بین المللی دولتها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 536

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF03_004

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

در پی حادثه هوایی مربوط به پرواز مسافری خطوط هوایی مالزی ضرورت بررسی ابعاد و وجوه حقوقی موضوع هم از حیث اسناد و کنوانسین های بین المللی و نیز مسئولیت دولتها در قبال چنین پیامدهایی احساس میشود. روش نگارش مقاله توصیفی-تحلیل و استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد بین المللی در زمینه حقوق هوایی است. این مقاله پس از شرح حادثه تبیین مفهوم حادثه هوایی بیان آثار حقوقی تابعیت هواپیما به تبین تعهدات بین المللی مربوط به امنیت هوانوردی غیر نظامی از یکسو و نیز تحلیل مولفه های حقوقی مسئولیت بین المللی دولتها و گروه ها میپردازد و سعی دارد تا از منظر حقوق بین الملل ارتباط سانحه یاد شده را با عملکرد دولت یا گروهی خاص ارزیابی و تبیین نماید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نبی اله مجد

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور واحد تهران، تهران، ایران

حسن سواری

استادیار، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نریمان فاخری

استادیار، حقوق بین الملل، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور واحد تهران، تهران، ایران