CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تغییر پذیری مکانی و زمانی ریزگردها و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در غرب ایران

عنوان مقاله: تغییر پذیری مکانی و زمانی ریزگردها و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در غرب ایران
شناسه (COI) مقاله: ISADMC02_027
منتشر شده در دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم بابائیان - دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک
حسینعلی بهرامی - دانشیار گروه خاکشناسی
علی اکبر نوروزی - عضوهیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فریبا بابائیان - دانشجوی مهندسی آب

خلاصه مقاله:
ریزگردها به عنوان نتیجه اصلی فرسایش بادی خاک، اثرات بسیار مهمی بر محیط پیرامون خود داشته و از دیدگاه محیطی تأثیر بسیارزیادی بر روی زندگی انسانی و جانوری میگذارند. آگاهی از توزیع مکانی و زمانی آن میتواند به اعمال مدیریت های مناسب کمک نماید. در این پژوهش، با استفاده از دادههای بلند مدت اقلیمی ایستگاههای سینوپتیک واقع در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان، تغییرپذیری مکانی و زمانی وقوع ریزگرد و ارتباط آن با میزان بارش، سرعت باد، میدان دید و پوشش سطحی زمین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان میانگین وقوع ریزگرد در آنها به ترتیب برابر 48، 43 ، 15 و 14 روز در سال است. توزیع زمانی وقوع ریزگرد از الگوی فصلی پیروی مینماید. تغییرات سالانه DP و DSF الگوی مشابهی را نشان داد بر این اساس و با توجه به پوشش گیاهی مناسب منطقه، انرژی باد و میزان بارش میتواند از عوامل مهم در وقوع ریزگرد در غرب ایران محسوب شود

کلمات کلیدی:
انرژی باد، پوشش سطحی زمین، غرب ایران، گرد و غبار، میدان دید

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100907/