مقایسه میزان گاز های تولیدی در لندفیل با استفاده از نرم افزار لندجم در شرایط خشک و مرطوب (مطالعه موردی: شهر یزد)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 504

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIWM01_097

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1399

چکیده مقاله:

تجزیه زباله ها در محل دفن زباله های شهری، توسط میکرو اورگانیسم ها، طی فرآیندهای بیولوژیکی بی هوازی انجام می شود که درنهایت منجر به تولید شیرابه زباله و بیوگاز خواهد شد. بیوگاز تولید شده دارای مواد آلی و طیف وسیعی از گازهای فرار و سمی می باشد. در اثر انتشار این گازها در اتمسفر، پدیده های مخرب زیست محیطی بوجود خواهد آمد که شامل پدیده گلخانهای و نازک شدن لایه ازن میباشد که به مرور زمان باعث بروز گرما در کره زمین خواهد شد .بنابراین میتوان با اتخاذ روشهای ساده و کم هزینه، اقدام به جمع آوری این گازها نمود که علاوه بر جلوگیری از ایجاد اثرات مخرب زیست محیطی، میتوان از این گازها به عنوان یک منبع تولید انرژی تجدید پذیر استفاده نمود. در این مطالعه لندفیل شهر یزد در دو محیط خشک و مرطوب با استفاده از نرم افزار لندجم مدل شده و میزان گاز خروجی در سال های مختلف محاسبه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از نرم افزار، حداکثر نسبت تولید گاز در 10 سال ابتدا عمر لندفیل در صورت باز چرخانی شیرابه در حالت شرایط مرطوب به خشک برابر با 8.33 میباشد. کل متان، دی اکسید کربن و ترکیبات آلی فرار غیرمتان تولیدی در این لندفیل،در حالت مرطوب که در سال 1395 بود به ترتیب برابر 5853، 16060، 251.6 تن در سال و بیشترین خروجی کل متان، دی اکسید کربن و ترکیبات آلی فرار غیرمتان تولیدی در حالت خشک که در سال 1396 بود به ترتیب برابر 824.7، 2263، 35.45 تن در سال بود.

نویسندگان

حسن بصیرانی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست دانشگاه بیرجند

هادی انتظاری زارچ

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست دانشگاه بیرجند

محمدرضا دوستی

دانشیار گروه مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه بیرجند