CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

استوارسازی بازخورد دانش پژوهانه و گسترش فرهنگ دانش پژوهی:راه کاری برای بهبود دانش پژوهی در زمینه های انسانی

عنوان مقاله: استوارسازی بازخورد دانش پژوهانه و گسترش فرهنگ دانش پژوهی:راه کاری برای بهبود دانش پژوهی در زمینه های انسانی
شناسه (COI) مقاله: SOCIALSCIENCECONF01_169
منتشر شده در کنگره ملی علوم انسانی در سال 1385
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصورعلی حمیدی - عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

خلاصه مقاله:
ازدیدگاه سازایی گری،آدمی در گذر روزگار می آموزد که چگونه به پدیده های جهان هستی واکنش نشان دهد. این واکنش ها همچون آدمی، سرشتی سه سویه دارند:شناختی،دل خاسته ورفتاری .به چنین واکنش های از پیش آموخته ، بازخورد می گوییم؛چون در برخورد با پد یده های گوناگون از ما سر می زنندو از پدیده ای به پدیده دیگر ناهمانندند ؛همان گونه که از فر دی به فرد دیگر ناهمانندی دارند.این گونه باز خورد ر ودرروی فرهنگ قرار می گیردچون فرهنگ ر ا نیز می توان دستاوردهای شناختی،دل خاسته ورفتاری آدمی دانست.رودررویی بازخورد و فرهنگ از این روزن است که یکی سرش تی فردی داردودیگری گروهی ! ازاین رو، از هم جدا نشدنی هستند ؛ همان گونه که فردوگروه چنینند .بازخوردها و فرهنگ ها گوناگونند و در میان آنها بازخورد دانش پژوهانه و فرهنگ د انش « چون بود » دانش پژوهی است که میزان استواری و گسترده گی آن، زمینه ساز پژوهی در هر کشوری و هر زمینه ای می شود. مراد از گونه نخست ، بازخوردی است که یک دانش پژوه راستین به هستی و به ویژه به کنش ار جمند دانش پژوهی دارد. مراد از گونه فرهنگی هم آگاهی ها ، باورداشت ها ، ارزش ها و رفتارها و دستاوردهایی است که گروه دانش پژوهان را یک گروه می کنند

کلمات کلیدی:
علوم انسانی،دانش پژوهانه، فرهنگ ، سازایی گری،

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100725/